Toepassing van Montessori op kinderen

Kinderen hebben specifieke behoeften die vaak niet opgemerkt worden. Ze willen graag zelfstandig dingen doen en zijn niet gefocust op het eindresultaat, maar in het leerproces. Ook hebben ze behoefte aan orde, nauwkeurigheid, zelf correctie en zelf reflectie. Indien deze mogelijkheden hen niet worden geboden kunnen ze gefrustreerd raken. De methode van Montessori speelt hierop hehever-castle-audio-guide-1020x599el goed in.

Montesorri heeft specifieke activiteiten ontwikkeld, die nauw verbonden zijn met het werkelijk leven. Gedurende deze activiteiten leren de kinderen omgaan met dagelijkse situaties. Doordat zij meer geïnteresseerd zijn in het leerproces zijn ze bereid de activiteiten te herhalen totdat ze bevredigd zijn. Jonge kinderen voelen zich aangetrokken tot activiteiten om hen heen die een onafhankelijk gevoel en controle over hun leven geven. Praktische activiteiten zijn daarom een belangrijk onderdeel van het Montesorri onderwijssysteem.

Er zijn materialen en activiteiten die kinderen de kans bieden te leren hoe ze voor zichzelf en hun omgeving moeten zorgen. Er zijn ruimtes waar de kinderen zelf hun jas kunnen ophangen, maar ook veel keuken activiteiten waarbij ze moeten lepelen, roeren, schenken, raspen en snijden en andere activiteiten die ze dagelijks thuis zien. Verder worden ze ook belangrijke taken geleerd, zoals het openen en sluiten van deuren, het dragen van dienbladen en stoelen, het wassen en drogen van de handen, het snuiten van de neus en zorgen voor de boeken.

Volgens Montesorri hebben kinderen een wiskundig verstand. Zij heeft daarom een revolutie teweeggebracht in de manier waarop wiskunde wordt onderwezen.Zij ontwikkelde een set van wiskundige materialen die het wiskundig concept en de symbolen 1 tot en met 10 introduceren. Met behulp van symboolkaarten en verschillende kralen raken de kinderen vertrouwd aan het decimaal stelsel door oefeningen te doen waarbij er wordt afgetrokken, opgeteld, vermenigvuldigd en gedeeld. Deze activiteiten leren de kinderen niet alleen rekenen, maar geeft ze inzicht in de manier waarop getallen functioneren.