Montesorri thuis toepassen

In het Montesorri onderwijssysteem zijn er drie belangrijke rollen, te weten het kind, de ouders en de begeleider. Deze rollen zijn allen onafhankelijk maar toch direct verbonden met elkaar. De begeleider biedt hulp buitenshuis in de vorm van sociale, publiekelijke en algemene educatie, terwijl ouders privé, individuele, intieme en specifieke educatie bieden. Het is daarom van essentieel belang dat ouders elkaar vertrouwen en goed communiceren met elkaar zodat zij hun kind kunnen ondersteunen. Het toepf00e067d02c5f9c95f08a9807524011aassen van het Montesorri systeem in uw huis kan een grote waarde toevoegen aan de ontwikkeling van uw kind.

Ouder participatie is erg belangrijk gedurende de ontwikkeling van het kind. Participatie kan door thuis dezelfde principes te hanteren. Kinderen moeten thuis ook betrokken worden bij het doen van bepaalde activiteiten, zoals het schillen en snijden van groenten, zorgen voor de huisdieren, het schoonhouden van de omgeving en het vouwen van kleren. Naarmate zij ouder worden kunnen zij aangepaste taken krijgen zoals het ophalen van post, helpen voorbereiden van maaltijden en lezen voor hun jongere broers en zussen. Dit geeft een gevoel van betrokkenheid en stimuleert zelfvertrouwen.

De omgeving thuis moet geordend zijn op een kindvriendelijke manier. Elk object moet zijn eigen plek hebben, zodat het kind weet waar het te vinden is en waar het terug gezet moet worden. Dit leidt tot onafhankelijkheid en discipline. Ook is het kind minder afgeleid in een geordende omgeving en kan het zich beter concentreren op de uit te voeren taak. Als de omgeving thuis en op school in overeenstemming zijn met elkaar zal dat een positiever effect hebben op de ontwikkeling en educatie van het kind.

Van de ouders wordt gevraagd dat zij hun kinderen bestuderen en proberen te begrijpen. Ook moeten zijn hun gedrag thuis als op school observeren en samen met de begeleider bespreken wat het beste is voor het kind.