Montesorri onderwijs is een vernieuwde leermethode die is gebaseerd op zelf gestuurde activiteiten, waarbij de kinderen leren uit de activiteiten door ze zelf uit te voeren. De grondlegger is Maria Montessori, die leefde in de periode van 1870 tot 1952. Zij heeft methoden bedacht die kinderen met een handicap stimuleren om goede leerprestaties te behalen. Deze methoden worden in Nederland op ongeveer 180 scholen toegepast op zowel basis als middelbaar niveau.

Activiteiten

De kinderen werken individueel of in groepen met verschillende leeftijdsgenoten, waarbij er kinderen zijn van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Elk kind is dus eens de jongste, de middelste en de oudste. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen door te leren van elkaar.

De activiteiten zijn leeftijdsgebaseerd en worden uitgevoerd met behulp van leermaterialen die de kinderen zelf uitkiezen. Tijdens de uitvoering observeert de leerkracht de kinderen om zodoende te weten te komen wat hun behoeftes zijn. Indien dit bekend is kan hierop worden ingespeeld door de materialen te geven die voorzien in deze behoeftes.

Leermaterialen

De leermaterialen zijn aangepast aan de leeftijden van de kinderen. Aan het begin wordt er meer gebruik gemaakt van ontwikkelingsmaterialen die een positieve invloed hebben op het ontwikkelingsproces van de kinderen. Gaande weg het proces worden er didactische materialen toegevoegd om het leerproces op gang te brengen. Zowel de ontwikkelingsmaterialen als de didactische materialen kunnen weer onder verdeeld worden in zintuiglijk-, taal-, reken- en kosmisch materiaal. Het meest belangrijke van de materialen is dat ze zodanig gemaakt zijn dat de kinderen zelf hun fouten kunnen herkennen en corrigeren.