De Montesorri Onderwijzers

Werken in een Montesorri omgeving is niet hetzelfde als lesgeven op een normale school. Montesorri onderwijzers onderwijzen niet maar observeren, begeleiden en dirigeren. Ze creëren een ordelijke en vredige omgeving waarin de ki20160307070515-12411nderen zich zelf kunnen zijn en de kans krijgen zich te ontwikkelen tot zelfstandige leerlingen.

Om te kunnen onderwijzen op een Montesorri school moet de leerkracht in het bezit zijn van een Montesorri diploma. Tijdens deze opleiding leren de leerkrachten de gedachten kennen waar Maria Montesorri vanuit ging bij het ontwikkelen van dit onderwijssysteem. Zo leren ze hoe kinderen te observeren om te weten te komen wat hun interesses, leerstijlen en temperament zijn.

Op basis hiervan past zij het lokaal aan en ontwikkeld leermiddelen en lessen om de kinderen te stimuleren. De gekozen lessen worden steeds moeilijker en stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden.

De leerkracht is meestal moeilijk te vinden in het lokaal, omdat ze vaak tussen de leerlingen zit en hun hen begeleid of observeert. Zij weet precies wanneer zij moet ingrijpen voor extra begeleiding, maar ook wanneer zij zich moet terugtrekken. Daarom worden ze geen leerkrachten genoemd maar begeleiders, omdat zij gespecialiseerd zijn in het begeleiden van kinderen om hun eigen sterkten en capaciteiten te ontdekken middels het gebruik van praktisch en zelf corrigerend leermateriaal. Montesorri begeleiders hebben competenties ontwikkeld om kinderen vanuit een afstand te begeleiden.

In de klas wordt elk kind geaccepteerd, ongeacht zijn achtergrond of interesses. De begeleider bevordert de ontwikkeling naar zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gedurende de activiteiten functioneert zij meer als een hulpbron door de kinderen te inspireren, succes te herkennen en ze te helpen een beter begrip te krijgen van de activiteiten. Naarmate de kinderen zich ontwikkelen worden het lokaal en de leermaterialen aangepast aan de nieuwe behoeftes van de leerlingen. Verder worden op basis van de kinderen hun gedrag, waarden en normen gekozen die hen leren om elkaars culturele verschillen te accepteren.