Alles op het kind afgestemd

Alles in een Montesorri omgeving is zodanig vervaardigd dat het makkelijk te gebruiken is door leerlingen. Zij bedacht methoden om de kinderen zo zelfstandig mogelijk te maken en ontwierp alle objecten op kinderformaat. De kindertafel en -stoelen zijn door haar geïntroduceerd. Ook liet zij kasten en rekken op kinderlengte maken. Volgens Montesorri leren kinderen uit hun omgeving en voelen zich vertrouwt als die op hun is afgestemd.

Curriculum

Het verstand van eecurriculum-vid-postern kind is als een spons en absorbeert alles. Kinderen zijn altijd klaar om te leren. Montesorri ontdekte en speelde heel goed in hierop. Het primaire doel van haar methode is om kinderen te helpen hun leervermogen maximaal te benutten. In tegenstelling tot het normaal onderwijs wordt dit systeem gezien als een hulpmiddel van het leven waarbij het leren niet komt uit een curriculum maar uit de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Een plek waar individualiteit, innovatie en creativiteit net zoveel gewaardeerd wordt als motivatie, concentratie en doorzettingsvermogen. Volgens Montesorri is het kind niet alleen een leerling, maar ook een leraar.

Real time activiteiten

De eerste Montesorri school zat vol fantasiespellen. Echter bleek dat de leerlingen nooit met ze speelden tenzij ze toestemming hadden om echte dingen te doen, zoals echt koken in plaats van te doen alsof ze koken. Montesorri realiseerde zich dat kinderen zich inspannen tijdens het spelen om zichzelf en hun omgeving te beheersen. Daarom spreekt zij van werk in plaats van spelen om hun activiteiten in de klas te beschrijven. Montesorri leerlingen werken hard en ervaren het niet als zeer prettig. Tijdens het werken uiten zij hun natuurlijke nieuwsgierigheid en verlangen om te leren.

Met behulp van de leermaterialen kunnen zij specifieke dingen leren. Zo leren ze hoe een muziekinstrument te gebruiken en uiteindelijk echt muziek maken. Een fluit wordt dus niet gebruikt als hamer of brug bij het spelen met blokken.